Nyheter

2013-09-04
Lars-Görans andra bok Gitarren som sprängde berg har kommit ut på Två Förläggare Bokförlag. Lars-Göran är även verksam med sina "upplevelseresor", en typ av föreläsningar, tillsammans med sin fru Margareta.


2015-03-28 Lars-Göran deltar i en berättartävling i Skellefteå.