Litteratur

Lars-Görans litteratur baseras på ett landskap med en självbiografisk utgångspunkt. Han vandrar fram på sin inre världs vida slätt, berättar om sitt liv och ger vinklingar på dess verklighet. Samtidigt blickar Lars-Göran framåt, mot en ännu outforskad värld, mot ett vara i nästa fas av tiden. Lars-Görans språk är rikt på nyanser. Han skriver med en flödande lätthet och formulerar sig på ett avskalat och måleriskt sätt.


Det är svårt att sjunga med kluven tunga